CAST LIST 
Plenty of people that I can't name them all. I thank Jessica for translating the names from the Official Site. If you know the names marked with "?", do E-Mail me.

Female cast
She Tai Jun (She Sai Hua) - Zheng Pei Pei
Yang Ba Mei - Carmen Lee
Yang Pai Feng - Theresa Lee
Mu Gui Ying - Ning Jing
Chai Jun Zhu - Tong Ai Ling
Du Jin E - Sun Li
Luo Shi Nu - Wang Yu Wen
Princess Yin Jing - Yue Ling
Xiao Tai Hou - Dai Chun Rong
Wang Gui Fei - Xie Yun Yi 
Yang Da Niang - Chai Jing
Yang Er Niang - Wei Yi Na
Yang San Niang - Jin Ying

Yang Si Niang - Wang Yu Wen
Yang Wu Niang - Constance Song Yi Fei

Yang Qi Niang - Sun Li
Wang Gui Fei - Michelle Xie
Jiang Chui Ping - Marsha Yuen Chi Wai

Dai Rong Mo - Liao Ruler

Male Cast 
Yang An - Andrew Lian Kai
Yang Si Lang/Mu Yi - Roger Kwok
Wang Qin - Leong Ka Yan
Yang Hong - ?
Yang Liu Lang/Yang Yin Zhao - Ben Wong
Yang Zhong Bao - Zhang Zhi Bao
Yang Wu Lang - ?
Bei Meng Duo - Wan Yeung Ming
Jiang Bin - Darren Lin Ming Lun
Song Zhen Zong - ?
Ba Xian Wang - ?
Kou Zhun - ?
Meng Liang - ?
Zhao Zan - ? 

 


FastCounter by bCentral
Copyright (c) Oct 2001 All About Yue Ling. All Rights Reserved.
Added on 23-Oct-2001